Gdy ubezpieczyciel próbuje Cię oszukać

umowa

Wykupując ubezpieczenie często myślimy idealistycznie – że gdy coś się stanie – to „jakoś to będzie”. Podpisujemy pokwitowanie, jedyne co z niego wynika to suma ubezpieczenia. Ani słowa o warunkach ubezpieczenia – facet z ubezpieczalni powiedział tylko, że o reszcie „można doczytać na stronie w Internecie”…

Znacznie trudniej jest koloryzować rzeczywistość z przykładowo złamaną nogą – kiedy piętrzą się kolejne problemy. Podpowiadamy jak sobie z nimi poradzić – na przykładzie ubezpieczenia OC.

Załóżmy, że ulegliśmy wypadkowi komunikacyjnemu. Wtedy ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem, których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Tak stoi w prawie.

Przystępując do działania pamiętajmy, że na zgłoszenie zdarzenia mamy 3 lata.

Dostarczenie potrzebnych nam w sprawie danych o osobie sprawcy wypadku i numeru polisy OC jest obowiązkiem Policji, a lepszemu udokumentowaniu naszych roszczeń posłuży zbieranie wszelkich rachunków dokumentujących wydatki powstałe w związku z wypadkiem.

Ubezpieczyciel rzadko kiedy jest wspaniałomyślny – i w takiej sytuacji oczywiście broni się kwestionując wysokość należnej nam z tytułu ubezpieczenia kwoty.

Te informacje będą niezbędne do prawidłowego zgłoszenia roszczenia.

Powinniśmy pamiętać, że należna nam kwota jest zależna od uszczerbku, krzywdy której doznaliśmy w wyniku wypadku – wymieńmy tutaj chociażby cierpienie psychiczne, występowanie lęków i traumy, czy w końcu utratę zdrowia.

Nie akceptujmy więc pochopnie propozycji ubezpieczyciela, a spróbujmy sami określić wysokość interesującej nas kwoty.

Nie powinniśmy przy tym przyjmować minimalistycznego podejścia – w wyniku wypadku mogło przecież dojść do poważnego ograniczenia naszej normalnej, codziennej aktywności – jeśli więc nasze funkcjonowanie uległo znaczącym zmianom, np. gdy musimy poddać się długotrwałemu leczeniu – udokumentujmy to – to także wpływa na należną nam kwotę ubezpieczenia.

Jeżeli nasz ubezpieczyciel – krótko mówiąc – robi problemy, przykładowo twierdzi, że nie przedstawiliśmy mu pełnej dokumentacji – wtedy powinien określić dokładnie jej rodzaj.

Dla zwrotu kosztów naszego leczenia/ ustalenia uszczerbku na zdrowiu zwykle wystarcza: przedstawienie karty informacyjnej, wyników badań itp. oraz danych jednostki Policji zajmującej się sprawą (podajmy sygnaturę) – pozwolą one na obiektywną (a nie subiektywną) ocenę skutków wypadku przez ubezpieczyciela.

Jeśli ubezpieczycie nie chce wypłacić nam odszkodowania w satysfakcjonującej nas wysokości twierdząc, że nie odnieśliśmy „trwałego uszczerbku na zdrowiu” – możemy takie ustalenia zakwestionować – przeprowadzając niezbędne badania – które pozwolą na (tym razem dokładne) określenie uszczerbku na naszym zdrowiu. Dzięki czemu odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela będzie uzasadnione – jeśli tak się nie stanie pozostaje droga sądowa.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

drony
Drony a prawo polskie
Nowe technologie

Możliwości techniczne dronów sprawiają, że wzrasta zainteresowanie użytkowaniem ich w celach komercyjnych m.in. na potrzeby monitoringu, sporządzania dokumentacji terenu czy też fotografii lotniczej. Czy jednak samo kupna drona wystarczy by świadczyć tego typu usługi? Zapraszamy do obejrzenia materiału zrealizowane przy współpracy z kancelarią Lex And Tech z Krakowa.

Czytaj dalej
dziecko02
Co z nazwiskiem po rozwodzie?
Prawo rodzinne

Nasza klientka po burzliwym rozwodzie postanowiła, że nie chce mieć z byłym mężem nic wspólnego. Pozostała jednak kwestia nazwiska… Nie wyobrażała sobie pozostać przy nazwisku męża. Co w takiej sytuacji powinna zrobić? Na wstępie przypominamy, iż o nazwisku które każdy z małżonków będzie nosił po ślubie, decyduje oświadczenie które składamy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. […]

Czytaj dalej

DlaPalestry.tv

Serwis prawniczy i telewizja prawnicza on-line

Masz pomysł na współpracę z nami? Napisz do nas!
kontakt@dlapalestry.tv