Bezpłatny okres próbny? Wystarczy jeden SMS – Nie daj się skusić

Z takimi informacjami możemy się spotkać najczęściej na różnego rodzaju stronach internetowych. Hasła te zachęcają nas do wysłania SMSów w celu uzyskania jakiejś tam darmowej próbki pewnej usługi, a co za tym idzie? Uruchomienie subskrypcji odpłatnej i dodatkowej usługi. Przede wszystkim przy otwieraniu i korzystaniu z tego rodzaju reklam powinniśmy być bardzo ostrożni, gdyż może się to skończyć dla nas niekorzystnie.

Na podstawie informacji, jaką podano na stronie internetowej Prezesa Urzędu Konkurencji Konsumentów, najczęstsze problemy konsumentów wynikają z niepełnych lub wprowadzających w błąd informacji udzielanych przez przedsiębiorców, utrudnianiu rezygnacji z „darmowej” usługi po zakończeniu okresu próbnego, a także wykorzystywania danych osobowych przekazywanych przy zamawianiu „darmowej” oferty do przesyłania spamu. Przedsiębiorcy ci, najczęściej mają zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami UE, co znacząco utrudnia ich uchwytność, a także pozwala na uchylenie się od stosowania ustawy o ochronie praw konsumenta.

Do głównych zadań Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów należy ochrona praw konsumenckich, a zwłaszcza kontrola postanowień wzorców umownych z powszechnie obowiązującym prawem. W momencie, kiedy zostają tego rodzaju reklamy zamieszczane w internecie, to zazwyczaj mamy do czynienia z takim wzorcem umownym, który musimy zaakceptować, żeby korzystać z oferowanej „darmowej” usługi. Przedsiębiorcy korzystający z takich wzorców umów powinni wiedzieć, że postanowienia, które nie są z klientem indywidualnie uzgodnione po prostu są nieważne, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki sprzecznie z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszają jego interesy. Jednak praktyka pokazuje na to, iż w większości tych wypadków przedsiębiorcy, którzy oferują tego rodzaju usługi, nie zdają sobie z tego sprawy.

Głównym celem przepisów regulujących prawo konsumenckie jest ochrona interesów konsumenta, gdyż postrzegany jest on jako słabsza strona obrotu gospodarczego. Z niedozwolonymi klauzulami umownymi będziemy mieli do czynienia w sytuacji, kiedy konsument nie ma możliwości negocjacji postanowień umowy stosowanej przez przedsiębiorców. To prawie do zadań Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów należy kontrola takich wzorców umów z powszechnie obowiązującym prawem, a zwłaszcza czy nie zostało stosowane w takich wzorcach umów niedozwolonych postanowień umownych. (tzw. Klauzul abuzywnych).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych stanowi zakazaną praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Co możemy zrobić, żeby nie dać się nabrać na tego rodzaju „kosztowne prezenty” ?

1. W pierwszej kolejności szukać, przeglądać różnego rodzaju informacje zamieszczane na internecie dotyczące przedsiębiorców oraz prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Mają oni bowiem obowiązek składania różnego rodzaju informacji, a w wypadku niedopełniania tego obowiązku może to prowadzić nawet do zawieszenia takiej działalności gospodarczej, a także wszczęcia postępowania przed UOKiK. Takim pierwszym znakiem może być brak podstawowych informacji dotyczących przedsiębiorcy – tłumaczy UOKiK.

2. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów należy także zbierać dowody na możliwość nieuczciwego zachowania się przedsiębiorcy. Takie dowody mogą stanowić: zdjęcie danej strony internetowej lub reklamy.

3. Urząd Konkurencji i Konsumentów przypomina także, że „zgodnie z prawem obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej, skuteczne zawarcie umowy przez internet następuje jedynie w sytuacji, gdy przycisk służący do zgłoszenia zamówienia opatrzony jest jednoznaczną informacją o tym, że zawierana umowa będzie odpłatna. Można więc zakwestionować rachunek, który został nienależnie wystawiony, informując przedsiębiorcę, że nie uznajemy należności.“

4. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej UOKiK, warto także uważać na SMSy, nie tylko te wysłane, ale także te otrzymane. Z takimi praktykami mamy do czynienia na portalach społecznościowych, które zazwyczaj albo nakłaniają do tego, żebyśmy wysłali SMS, w celu usunięcia wirusa, albo potwierdzenia wygranej w konkursie. Wysłanie takiego SMSa może pociągać za sobą włączenie subskrypcji płatnych usług. Czasami po wysłaniu takiego SMSa, może rozpocząć się otrzymywanie płatnych SMSów, których koszt jednego SMSa może nawet wynosić 30zł brutto. Każdy operator zapewnia bezpłatne wyłączenie takiej usługi, ale zanim to zrobimy, ile pieniędzy stracimy?

5. Urząd Konkurencji i konsumentów zaleca także, żebyśmy uważali na to, jakie dane podajemy oraz w jakim celu są one pozyskiwane, ostrożnie udostępniali swój numer telefonu komórkowego, a także adres e-mail, gdyż może to rozpocząć subskrypcję jakiejś odpłatnej usługi czy też stanowić zdobycz dla „spamerów” .

6. Nie mniej ważne jest także, zgodnie z UKOiK , zwracanie uwagi i analizowanie ceny oferowanej usługi. Często zdarzają się takie sytuacje, kiedy to przedsiębiorcy podają koszt usługi w przeliczeniu na jeden dzień, co może być mylące, a kiedy przeliczymy to na cały rok, czy okres w których chcemy korzystać z danej usługi, to włosy nam stają dębem.

Podsumowując powyżej przytoczony problem, chyba Państwo się zgodzicie, że należy zwrócić uwagę na rodzaj zamawianej usługi, zakres danych jakie są potrzebne do jej aktywacji, dane dotyczące przedsiębiorcy a także przemyślenie opłacalności tejże usługi, bo nie wszystkie mogą takie super, jak to zazwyczaj na pierwszy rzut oka wygląda.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

drony
Drony a prawo polskie
Nowe technologie

Możliwości techniczne dronów sprawiają, że wzrasta zainteresowanie użytkowaniem ich w celach komercyjnych m.in. na potrzeby monitoringu, sporządzania dokumentacji terenu czy też fotografii lotniczej. Czy jednak samo kupna drona wystarczy by świadczyć tego typu usługi? Zapraszamy do obejrzenia materiału zrealizowane przy współpracy z kancelarią Lex And Tech z Krakowa.

Czytaj dalej
dziecko02
Co z nazwiskiem po rozwodzie?
Prawo rodzinne

Nasza klientka po burzliwym rozwodzie postanowiła, że nie chce mieć z byłym mężem nic wspólnego. Pozostała jednak kwestia nazwiska… Nie wyobrażała sobie pozostać przy nazwisku męża. Co w takiej sytuacji powinna zrobić? Na wstępie przypominamy, iż o nazwisku które każdy z małżonków będzie nosił po ślubie, decyduje oświadczenie które składamy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. […]

Czytaj dalej

DlaPalestry.tv

Serwis prawniczy i telewizja prawnicza on-line

Masz pomysł na współpracę z nami? Napisz do nas!
kontakt@dlapalestry.tv